VHF Radio Operator

Comunicarea optimă a mesajelor și informațiilor reprezintă o componentă esențială a siguranței vieții pe mare. În acest context, Romanian Yachting School organizează cursul de Comunicații Radio iar certificatul obținut vă autorizează să utilizați fără restricții canalele de radiocomunicatii pe mare. Competențele dobândite pe timpul acestui curs vă vor permite să efectuați următoarele operații:

- comunicarea informațiilor cu alte nave, indiferent de mărime și naționalitate;

- transmiterea și recepționarea mesajelor cu diferite grade de urgență;

- transmiterea si recepționarea mesajelor în situații cu înalt grad de urgență (distress) către alte nave sau către stațiile costiere. 

La absolvirea cursului de Comunicații Radio în cadrul Romanian Yachting School veți obtine Certificatul General de Operator Radio (Long Range Communications General Operator Certificate) pentru ambarcațiuni de agrement. Curricula cursului vizează formarea și perfecționarea următoarelor deprinderi:

  • Aplicarea procedurilor standard de operare a stațiilor radio VHF, fixe sau portabile.
  • Selectarea canalului optim de comunicare a unei informații sau mesaj, în diferite situații.
  • Aplicarea procedurii de inițiere, respectiv de terminare a unui mesaj.
  • Utilizarea vocabularului standard de comunicații marine în limba engleză.
  • Lansarea mesajelor cu diferite grade de urgență.
  • Lansarea unui mesaj cu înalt grad de urgență (May Day).
  • Utilizarea alfabetul fonetic pentru comunicatii în VHF.

Cursul costa 150 Euro/participant, durează trei zile și se organizează permanent în zilele de vineri (17.00 - 21.00), sambata (10.00-14.00) si luni (17.00 - 21.00), astfel:

  • vineri: prezentarea echipamentelor de radiocomunicatii si a Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România
  • sambata: prezentarea standardului de comunicatii radio maritime in limba engleza (SMCP-Standard Maritime Communication Phrases)
  • luni: simulator (parcurgerea a 4 scenarii de comunicatii radio)

Numarul minim de cursanti intr-o serie este de 5. Taxa de curs se reduce la 100 euro pentru cursantii LRC care au absolvit sau sunt in curs de a absolvi unul din cursurile pentru certificat conducator ambarcatiune in cadrul RYS.

Informatii detaliate și înscriere la office@rys.ro