Protectie Date Personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociatia Colegiul Nautic Roman, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este inregistrarea dvs. intr-unul din programele educationale desfasurate in cadrul Asociatiei Colegiul Nautic Roman.

Pe aceasta cale va informam ca nu sunteti obligat(ă)  să furnizaţi datele dvs personale, insa acestea sunt necesare inregistrarii dvs. in procesul educational desfasurat in cadrul Asociatiei Colegiul Nautic Roman . Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a completa aplicatia pe site-ul companiei.Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, unui potential angajator, companii din acelasi grup cu Asociatia Colegiul Nautic Roman.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Asociatia Colegiul Nautic Roman sau pe adresa de e-mail secretariat@colegiulnautic.ro, in conformitate cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate in alte state din Uniunea Europeana, în vederea selectiei si plasarii fortei de munca.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.